Autor: anna.rutkowska@ue.poznan.pl

Posiedzenie KRUE w Krakowie

W dniach 9-11 grudnia 2022 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem grudniowego posiedzenia był prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie obrad omawiano m.in. wyniki ewaluacji, zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kosztochłonność kształcenia i badań naukowych, problem wynagrodzeń w uczelniach, a także…
Dowiedz się więcej

Posiedzenie KRUE w UE Katowice

W dniach 20-22 maja br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na czele z rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak gościł rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W skład KRUE wchodzą rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych zrzeszonych jednocześnie w KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Przewodniczącym KRUE jest prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego…
Dowiedz się więcej

Spotkanie przedstawicieli KRUE z sekretarzem stanu w MEiN

W dniu 26 kwietnia br. prof. dr hab. Maciej Żukowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych wraz z dr. hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH, wiceprzewodniczącym KRUE spotkali się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki z wiceministrem Włodzimierzem Bernackim.  Celem spotkania było omówienie zasad prowadzenia studiów MBA. fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki Previous Next

Podpisano umowę o międzyuczelnianych grantach badawczych

27 listopada 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu KRUE podpisana została między uczelniami ekonomicznymi umowa o międzyuczelnianych grantach badawczych. By uzyskać jak najlepsze wyniki współpracy, postanowiono, że uczelnie będą organizować coroczne konkursy, podczas których zostanie wybranych pięć projektów badań naukowych realizowanych przez międzyuczelniane zespoły badawcze, a na wykonanie każdego z nich przeznaczona zostanie kwota nie…
Dowiedz się więcej

Posiedzenie KRUE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W dniach 26-28 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE). Przedmiotem posiedzenia były sprawy bieżące i strategiczne problemy funkcjonowania uczelni ekonomicznych, w tym m.in.: funkcjonowanie uczelni w okresie pandemii, przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej, finansowanie uczelni wyższych. Obradom przewodniczył rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczący…
Dowiedz się więcej

Posiedzenie KRUE 2-3 lipca 2021 roku

W dniach 2-3 lipca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE). Przedmiotem posiedzenia były sprawy bieżące i strategiczne problemy funkcjonowania uczelni ekonomicznych, w tym m.in.: organizacja kształcenia w nowym roku akademickim, funkcjonowanie uczelni w okresie wychodzenia z pandemii, przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej, strategie uczelni, kierunki zmian.…
Dowiedz się więcej

Komunikat w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Previous Next Komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)  z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 1. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kształcenie na…
Dowiedz się więcej

Stanowiska Prezydium KRASP w sprawie projektów zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Previous Next Dokument nr 13/VIII: Stanowisko KRASP z 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy z 6 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dokument nr 13/VIII – załącznik 1: Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie wolności akademickich z 20 listopada 2020 r. Dokument nr 13/VIII – załącznik 2:…
Dowiedz się więcej

Komunikat w sprawie przywrócenia pracy administracji w siedzibach uczelni od 1 czerwca br.

Komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przywrócenia pracy administracji w siedzibach uczelni od 1 czerwca br. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od 1 czerwca br. przywrócone zostanie…
Dowiedz się więcej