Komunikat w sprawie przywrócenia pracy administracji w siedzibach uczelni od 1 czerwca br.

Komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) 
z dnia 21 maja 2021 roku 
w sprawie przywrócenia pracy administracji w siedzibach uczelni od 1 czerwca br.


  1. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od 1 czerwca br. przywrócone zostanie świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi co do zasady w trybie stacjonarnym. 
  2. Szczegółowe zasady organizacji pracy w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora lub kanclerza.
 
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina Olszak
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta