Powrót do strony głównej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UE w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu UE we Wrocławiu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH w WarszawieFundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych www.fundacja.edu.pl
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)

prof. dr hab. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Marian Gorynia - przewodniczący
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. dr hab. Leszek Żabiński
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach