Komunikat w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) 

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

1. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kształcenie na studiach w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie całkowicie lub częściowo na terenie uczelni.

2. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora.

 
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina Olszak
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta