Posiedzenie KRUE w UE Katowice

W dniach 20-22 maja br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na czele z rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak gościł rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.
 
W skład KRUE wchodzą rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych zrzeszonych jednocześnie w KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Przewodniczącym KRUE jest prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
Podczas posiedzenia KRUE omówione zostało m.in. zaangażowanie uczelni w pomoc Ukrainie, a także podpisane zostało porozumienie przez przedstawicieli KRUE dotyczące przyjęcia nowego regulaminu programu mobilności studentów – Transekonomik.
 
Transekonomik to program międzysemestralnej wymiany studenckiej odbywający się między 5 uczelniami ekonomicznymi w Polsce. Umożliwia on uczelniom wysłanie 8 studentów co semestr do pozostałych uczelni partnerskich. Dzięki temu studenci mogą doświadczyć specyfiki studiów na innej uczelni ekonomicznej. Mają oni możliwość edukacji u innej kadry naukowej niż na uczelni macierzystej, co sprzyja dyfuzji wiedzy. Rekrutacja do programu na semestr zimowy roku akademickiego 2022/23 odbędzie się w dniach 23 maja – 13 czerwca br.
 
Chcąc zaoferować studentom możliwość rozwoju w odmiennym od macierzystego środowisku akademickim, nowo przyjęty regulamin programu Transekonomik, którego dotyczy podpisane porozumienie daje uczestnikom możliwość zakwaterowania w domach akademickich na czas trwania wymiany, a koszty zakwaterowania pokrywa uczelnia przyjmująca danego studenta.