Posiedzenie KRUE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W dniach 26-28 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE).

Przedmiotem posiedzenia były sprawy bieżące i strategiczne problemy funkcjonowania uczelni ekonomicznych, w tym m.in.:

  • funkcjonowanie uczelni w okresie pandemii,
  • przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej,
  • finansowanie uczelni wyższych.

Obradom przewodniczył rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczący KRUE − prof. dr hab. Maciej Żukowski, a gospodarzem spotkania był rektor Szkoły Głównej Handlowej – prof. dr hab. Piotr Wachowiak.