Posiedzenie KRUE w Krakowie

W dniach 9-11 grudnia 2022 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem grudniowego posiedzenia był prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W trakcie obrad omawiano m.in. wyniki ewaluacji, zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kosztochłonność kształcenia i badań naukowych, problem wynagrodzeń w uczelniach, a także plany KRUE na nadchodzący 2023 rok.

W skład KRUE wchodzą rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych zrzeszonych jednocześnie w KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Przewodniczącym KRUE jest prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.