Posiedzenie KRUE 2-3 lipca 2021 roku

W dniach 2-3 lipca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE).

Przedmiotem posiedzenia były sprawy bieżące i strategiczne problemy funkcjonowania uczelni ekonomicznych, w tym m.in.:

  • organizacja kształcenia w nowym roku akademickim,
  • funkcjonowanie uczelni w okresie wychodzenia z pandemii,
  • przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej,
  • strategie uczelni, kierunki zmian.

Obradom przewodniczył rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczący KRUE − prof. dr hab. Maciej Żukowski, a gospodarzem spotkania był rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – prof. dr hab. Andrzej Kaleta.