Kategoria: Bez kategorii

Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB. Raport KRUE.

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które odbywało się w dniach 5-7 września, zaprezentowano raport pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB”. Został on przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Autorami raportu są badacze wywodzący się z uczelni KRUE: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we…
Dowiedz się więcej

Czerwcowe posiedzenie KRUE

W dniach 23-25 czerwca 2023 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem kolejnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W trakcie posiedzenia omawiano wybory do Rady Doskonałości Naukowej, projekt pn. „Nauka a rozwój”, a także podsumowano projekt benchmarkingowy uczelni ekonomicznych. Rektorzy wymienili się także informacjami na temat funduszy dla organizacji i kół studenckich, procedur przetargowych i…
Dowiedz się więcej

Kwietniowe posiedzenie KRUE

17 kwietnia 2023 roku odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, na które zaproszono pełnomocniczkę Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, pełnomocniczkę Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Justynę Orłowską oraz głównego specjalistę w Zespole Rozwoju Otoczenia Technicznego Innowacji, Departament GovTech w kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Antoniego Łukasika. Członkowie KRUE mieli możliwość…
Dowiedz się więcej

Lutowe posiedzenie KRUE

13 lutego 2023 roku odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, w trakcie którego m.in. omawiano organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 24-26 kwietnia br. w Katowicach. W kongresie wezmą również aktywny udział przedstawiciele KRUE.  Członkowie KRUE wypracowali wspólne stanowiska w sprawie finansowania baz czasopism i liczby N w kolejnej ewaluacji uczelni…
Dowiedz się więcej

Posiedzenie KRUE w Krakowie

W dniach 9-11 grudnia 2022 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem grudniowego posiedzenia był prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie obrad omawiano m.in. wyniki ewaluacji, zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kosztochłonność kształcenia i badań naukowych, problem wynagrodzeń w uczelniach, a także…
Dowiedz się więcej

Posiedzenie KRUE w UE Katowice

W dniach 20-22 maja br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na czele z rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak gościł rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W skład KRUE wchodzą rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych zrzeszonych jednocześnie w KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Przewodniczącym KRUE jest prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego…
Dowiedz się więcej

Spotkanie przedstawicieli KRUE z sekretarzem stanu w MEiN

W dniu 26 kwietnia br. prof. dr hab. Maciej Żukowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych wraz z dr. hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH, wiceprzewodniczącym KRUE spotkali się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki z wiceministrem Włodzimierzem Bernackim.  Celem spotkania było omówienie zasad prowadzenia studiów MBA. fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki Previous Next

Podpisano umowę o międzyuczelnianych grantach badawczych

27 listopada 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu KRUE podpisana została między uczelniami ekonomicznymi umowa o międzyuczelnianych grantach badawczych. By uzyskać jak najlepsze wyniki współpracy, postanowiono, że uczelnie będą organizować coroczne konkursy, podczas których zostanie wybranych pięć projektów badań naukowych realizowanych przez międzyuczelniane zespoły badawcze, a na wykonanie każdego z nich przeznaczona zostanie kwota nie…
Dowiedz się więcej