Grudniowe posiedzenie KRUE

W dniach 1-3 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. kalendarz wyborów w uczelniach KRUE na kadencję 2024-2028, wyniki projektu benchmarkingowego realizowanego w ramach KRUE oraz plany publikacyjne i organizacyjne na 2024 rok.