Czerwcowe posiedzenie KRUE

W dniach 23-25 czerwca 2023 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem kolejnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

W trakcie posiedzenia omawiano wybory do Rady Doskonałości Naukowej, projekt pn. „Nauka a rozwój”,

a także podsumowano projekt benchmarkingowy uczelni ekonomicznych. Rektorzy wymienili się także informacjami na temat funduszy dla organizacji i kół studenckich, procedur przetargowych i polityki kadrowej na poszczególnych uczelniach.

Ustalono również kalendarz posiedzeń stacjonarnych KRUE w nadchodzącym roku akademickim 2023/2024.