Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB. Raport KRUE.

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które odbywało się w dniach 5-7 września, zaprezentowano raport pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB”.

Został on przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Autorami raportu są badacze wywodzący się z uczelni KRUE: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koordynatorem prac nad raportem był dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE. Raport przedstawia wiele aspektów związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką, w tym: prorozwojową rolę sektora nauki i szkolnictwa wyższego, finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego a PKB, społeczne korzyści wynikające z wyższego wykształcenia oraz wizje uniwersytetu – między ideałami Humboldta a fabryką publikacji i dyplomów.  

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest online: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/755861