List KRUE do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.