Autor: promocja@ue.poznan.pl

Polecamy: artykuł w „Forum Akademickim”

W najnowszym „Forum Akademickim” (wersji drukowanej i online) ukazał się artykuł prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Poniżej prezentujemy go w całości. Artykuł Piotra Kieracińskiego Uczelnie z miliardowym zyskiem! (opublikowany listopadowym numerze „Forum Akademickiego” oraz na stronie internetowej forumakademickie.pl), uwzględnia wyłącznie ocenę wypracowanego przez uczelnie…
Dowiedz się więcej

Grudniowe posiedzenie KRUE

W dniach 1-3 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. kalendarz wyborów w uczelniach KRUE na kadencję 2024-2028, wyniki projektu benchmarkingowego realizowanego w ramach KRUE oraz plany publikacyjne i organizacyjne na 2024 rok.

Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB. Raport KRUE.

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które odbywało się w dniach 5-7 września, zaprezentowano raport pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB”. Został on przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Autorami raportu są badacze wywodzący się z uczelni KRUE: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we…
Dowiedz się więcej

Czerwcowe posiedzenie KRUE

W dniach 23-25 czerwca 2023 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem kolejnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W trakcie posiedzenia omawiano wybory do Rady Doskonałości Naukowej, projekt pn. „Nauka a rozwój”, a także podsumowano projekt benchmarkingowy uczelni ekonomicznych. Rektorzy wymienili się także informacjami na temat funduszy dla organizacji i kół studenckich, procedur przetargowych i…
Dowiedz się więcej

Kwietniowe posiedzenie KRUE

17 kwietnia 2023 roku odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, na które zaproszono pełnomocniczkę Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, pełnomocniczkę Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Justynę Orłowską oraz głównego specjalistę w Zespole Rozwoju Otoczenia Technicznego Innowacji, Departament GovTech w kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Antoniego Łukasika. Członkowie KRUE mieli możliwość…
Dowiedz się więcej

Lutowe posiedzenie KRUE

13 lutego 2023 roku odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, w trakcie którego m.in. omawiano organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 24-26 kwietnia br. w Katowicach. W kongresie wezmą również aktywny udział przedstawiciele KRUE.  Członkowie KRUE wypracowali wspólne stanowiska w sprawie finansowania baz czasopism i liczby N w kolejnej ewaluacji uczelni…
Dowiedz się więcej