Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej