Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie wolności akademickich