Apel uczestników nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium KRASP