Lutowe posiedzenie KRUE

13 lutego 2023 roku odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, w trakcie którego m.in. omawiano organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 24-26 kwietnia br. w Katowicach.

W kongresie wezmą również aktywny udział przedstawiciele KRUE.  Członkowie KRUE wypracowali wspólne stanowiska w sprawie finansowania baz czasopism i liczby N w kolejnej ewaluacji uczelni wyższych, które zostaną przedstawione Ministrowi Edukacji i Nauki.