Rektor UEP przewodniczącym KRUE

W dniach 4-6 września br. odbyło się pierwsze w obecnej kadencji posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE).

W skład Konferencji wchodzą:

  • prof. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • prof. dr hab. inż. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przewodniczącym KRUE w kadencji 2020-2024 został wybrany prof. dr hab. Maciej Żukowski, a zastępcą przewodniczącego dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.